Trajnim dhe Edukim

Kjo disiplinë e re e mjekësore në fillimet e saj ishte një sfidë në të gjitha nivelet për profesionistët, si në linjën e shërbimit ashtu dhe në edukim. Mjekët dhe infermierët që e ofrojnë këtë shërbim janë të trajnuar si brenda dhe jashtë vendit. Nevojat gjithnjë në rritje për këtë shërbim në shkallë vendi krijuan dhe nevojat për trajnime të mjekëve dhe infermierëve të punësuar në sektorin parësor shëndetsor. Ryder Albania është një nga organizatat e para që ka ofruar kurse trajnimi për kujdesin paliativ në rrethe të ndryshme të vendit duke synuar përhapjen e njohurive bazë për sa më shumë mjekë dhe infermierë në të gjithe vendin. Deri më sot janë trajnuar më shumë se 800 mjekë dhe infermierë, punonjës social në rrethe të ndryshme të vendit.

 

Trajnimi dhe edukimi filloi si një aktivitet i plotë i ekipit multidiplinar të Shoqatës Ryder Albania në vitin 2000. Trajnimi&edukimi synojnë rritjen e kapaciteteve, informimin dhe ndërgjegjësimin e:

  • Stafit shëndetsor  të Shërbimit Parësor Publik
  • Stafit të shërbimit spitalor
  • Aktorëve kyc të institucioneve politik bërese dhe vendimarrës që lidhen direkt ose indirekt me Kujdesin Paliativ
  • Familjarëve të pacientëve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica