Tag Archives: regionalhub

Call for experts within palliative care to conduct research

call_for_experts

  The expertise is needed for the implementation of the project “Palliative Care – My Care, My Right” that is jointly implemented by members of the Youth Initiative for Human Rights network (YIHR), BELhospice (Serbia), Sue Ryder Care (Albania) and Civic Alliance (Montenegro) supported by Balkan Civil Society Development Network Skopje, (BCSDN Skopje) with funding provided by the Swedish International ... Read More »

Projekt Rajonal për të Mbështetur Ofrimin e Kujdesit Paliativ

Screenshot (82)

  Projekti “Kujdesi Paliativ – Kujdesi im, e drejta ime” zbatohet në partneritet me rrjetin Nisma Rinore për të drejtat e njeriut (NRDNJ/), BELhospice në Serbi, Shoqatën Ryder Albania dhe Aleancën Qytetare në Mal të Zi mbështetur nga Rrjeti i Zhvillimit të Shoqërisë Civile në Ballkan (RRZHSHCB/BCSDN) me financim nga Agjensia Suedeze e Zhvillimit Ndërkombëtar (SIDA). Projekti ka për qëllim ... Read More »

New Regional Project to Support Implementation of Palliative Care

Screenshot (82)

The project “Palliative Care – My Care, My Right” is jointly implemented by members of the Youth Initiative for Human Rights network (YIHR), BELhospice (Serbia), Sue Ryder Care (Albania) and Civic Alliance (Montenegro) supported by Balkan Civil Society Development Network Skopje, (BCSDN Skopje) with funding provided by the Swedish International Development Agency (SIDA). The project is aimed at enhancing the ... Read More »

Scroll To Top
Descargar musica