“OJf me te fuqishme per Transparence ne Shendetesi “

Shoqata Ryder Albmerr pjese ne  tryezën e rrumbullaket  në kuadër të iniciativës më të re për fuqizimin e OJFve në rritjen e rolit të tyre në rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor.

Tryeza shërbeu për njohjen e rolit dhe krijimin e urave të bashkëpunimit mes 20 OJF-ve nga i gjithë vendi dhe institucioneve të pavarura mbikqyrëse si Avokati i Popullit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI), Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Iniciativa e Partnereve Shqiperi  “OJF më të Fuqishme për Transparencë në Shëndetësi” mbështetet nga projekti “Transparenca në Sistemin Shëndetësor”, me mbështetjen financiare të Popullit Amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. 28056379_10156009156938955_7760063591274372261_n 28056608_10156009156908955_3216568352327313058_n 28058666_10156009156443955_4548027934714081106_n 28166903_10156009156673955_3296027205507594587_n 28167171_10156009156448955_3946740900228266668_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica