Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale.

 

 

 

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale synon të masë nivelin e aksesit dhe cilësisë të ofrimit të shërbimit në banesë për të moshuarit ,bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator, nivelin e kopetencave , aftësive , njohurivë, kapaciteteve të profesionistëve të qeverisjes vendore. Gjithashtu të moshuarit janë grupi që di më së miri se cfarë duan , kanë nevojë dhe ka rëndësi për ta ,prandaj në fokus të vlerësimit do të jetë dhe zëri i të moshuarve ,për të pasur një pjesëmarrje aktive dhe kritike konstruktive. Ky monitorim po kryhet në kuadër të iniciativës

Lëviz për të moshuarit, zbatuar nga Ryder Albania dhe mbështetur nga Leviz Albania

 

 

 

f6f99a2a-b622-4ce9-a754-1c3e007b6d2b 8b9b4ced-1423-43ba-9d40-16160afb5895 96a39d55-a1af-461c-887f-053a533cd40f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica