Misioni dhe visioni

Vizioni:Kujdesi që lehtëson jetën

Misioni:

Misioni ynë është të ofrojmë mbështetje shëndetësore, psikologjike dhe social ekonomike për pacientët terminal me kancer dhe të moshuar me sëmundje kronike, për të rritur cilësinë e jetës në fund të saj. Kjo do të arrihet duke ofruar një shërbim cilësor multidisiplinar në shtëpinë e pacientëve.

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica