Links

REVISTAT

American Journal of Hospice and Palliative Medicine (Revista Amerikane e Hospisit dhe Mjekësisë Paliative)

Thousand Oaks, CA:Sage

Death Studies (Studimet mbi Vdekjen)

New York: Routledge

Europian Journal of Palliative Care (Revista Evropiane e Kujdesit Paliativ)

Newmarket, UK

Illness, Crisis and Loss (Semundja, Krizat dhe Humbja)

Amityville, NY: Baywood

Journal of Pain and Symptom Managament (Revista e Menaxhimit të Dhimbjes dhe Simptomave)

New York: Elsevier

Journale of Palliative Medicine (Revista e Mjekësisë Paliative)

New Rochelle, NY: Mary Ann Liebert

Palliative and Supportive Care (Kujdesi Paliativ dhe Mbështetës)

New York: Cambridge University press

Palliative Medicine (Mjekësia Paliative)

London:Sage

Supportive Care in Cancer (Kujdesi Mbështetës për Kancerin)

Berlin:Springer

Shoqata të kujdesit paliative:

African Palliative Care Association
Kampala, Uganda
Misioni i Shoqatës Afrikane të Kujdesit Paliativ është të promovojë dhe
mbështesë kujdesin paliativ duke iu përshtatur kulturave në të gjithë Afrikën.

Alliane for Care at the End of Life
1731 King Street, Suite 400
Alexandra, VA 22314
703-647-8505
Alenca për Kujdesin në Fund të Jetës është një organizatë e krijuar nga Organizata
Kombëtare e Hospisit dhe Kujdesit Paliativ për të siguruar një zë advokatësie
më energjike dhe gjithëpërfshirëse për at në fund të jetës.

American Academy of Hospice and Palliative Medicine
4700 W. Lake Avenue
Glenview,IL 60025-1485ù847-375-4712
Akademia Amerikane e Hospisit dhe Mjekësisë Paliative është një organizatë
profesionale e mjekëve specialistë në hospis dhe mjekësinë palliative

American Hospice Foundation
2120 L.Street NW, Suite 200
Washington, DC 20037
800-347-1413
Fondacioni Amerikan i Hospiseve mbështet programet që i shërbejnë nevojave
të sëmurëve terminal dhe individëve të brengosur, në të gjitha fazat.

Asia Pacific Hospice Palliative Care Association Network
Singapore
291
Rrjeti Aziatik dhe Paqësorit për Hospisin dhe Kujdesin Paliaitv u themelua
për të fuqizuar dhe mbështetur individët dhe organizatat e angazhuara për të
lehtësuar vuajtjet nga sëmundjet kërcënuese për jetën në rajonin e Azisë dhe
Oqeanit Paqësor.

Association for Death Education and Counseling
111 Deer Lake Road, Suite 100
Deerfield, IL 60015
847-509-0403
Shoqata për Edukimin e Vdekjes dhe Këshillimin është një organizatë profesionale
e dedikuar për të promovuar epërsinë dhe për të njohur larminë në
edukimin e vdekjes, kujdesin në fund të jetës, këshillimin për brengosjen dhe
kërkimet në thanatologji.

Canadian Hospice Palliative Care Association
Shoqata Kanadeze e Hospisit dhe Kujdesit Paliativ është një shoqatë
kombëtare që siguron lidership në hospis dhe kujdesin paliativ në Kanada.

Candlelighters Childhood Cancer Foundation
National Office
P.O Box 498
Kensigton, MD 20895-0498
800-366-CCCF (2223)
Fondacioni për Fëmijët me Kancer ‘Drita e Qiriut’, zyra kombëtare është themeluar
në vitin 1970 nga prindërit e fëmijëve me kancer.

Caring Connections
800-658-8898
Kujdesi për të Njohurit është një inicsiativë kombëtare e komunitetit dhe përdoruesve
për të përmirësuar kujdesin në fund të jetës.

Center for death education and bioethics
University of Minesota
435 Wimberly Hall
1725 State Street
292
La Crosse, ËI 54601 – 3742
Qendra për Edukimin mbi Vdekjen dhe Bioetikën, (QEVB) është një qendër
burimore për materialet akademike të që trajtojnë çështjet e fundit të jetës,
vdekjes dhe zisë në shoqërinë bashkëkohore.

Centre for Thanatologhy Research and Education
391 Atlantiv Avenue
Brooklyn, NY 11217-1701
718-858-2026
Qendra e Kërkimit mbi Thanatologjinë dhe Edukimin është një organizatë jo
fitimprurëse që ka një shtyp të vogël, bibliotekë, muzeum, qendër burimore
dhe librashitës me porosi që shpërndan libra, media, periodikë me një tematikë
të gjerë: studimin e vdekshmërisë.

Centre for disease control aids Information
Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Informacioni a aids është pjesë e
misionit të shëndetit publik, (qks) siguron lidership për të ndihmuar kontrollin
e epidemisë së hiv/aids duke punuar me komunitetin.

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica