Kujdesi në shtëpi

Shërbimi shëndetësor në Shqipëri përbëhet nga dy ekipe: ekipi i Tiranës dhe ekipi i Durrësit. Këto dy ekipi multidisiplinare, të specializuara në fushën e kujdesit Paliativ, ofrojnë shërbim shëndetësor,psikologjik, social dhe ekonomik falas në shtëpi për pacientin dhe familjen e tij.  Ekipet kanë në asistencë ditore rreth 70 pacientë, afërsisht 40 në Tiranë dhe 30 në Durrës, të cilët asistohen cdo ditë duke iu ofruar ndihmë mjekësore, dhe përkujdesje

SHRA që nga fillimi i aktivitetit në vitin 1993 e deri në ditët e sotme ka asistuar më shumë se 8500 pacientë të sëmurë terminal me kancer dhe të moshuar me sëmundje kronike,krahas tyre janë mbështetur dhe  34000 familjarë.

Orari
8:30-16: 30
8:30-10:00 pritje ne zyre
10:00-15:00 vizita shtëpie
15:00-16:30 pritje në zyre

Lista e dokumenteve për të përfituar shërbim

1-      Rekomandim nga mjeku onkolog
2-      Rekomandim nga mjeku i familjes
3-      Karta e shëndetit të pacientit
4-     Ekzaminime të fundit

Shërbimi i ofruar

 • Vlerësimi i dokumentacionit nga stafi multidisiplinar.
 • Hapja e kartelës mjekësore dhe psikosociale  të pacientit
 • Vizitë në shtëpi për vlerësimin e situatës nga ekipi, mjekë, infermier dhe punonjës soacial
 • Hartimi i planit të ndërhyrjes
 • Monitorimi i situatës së pacientit nëpërmjet vizitave në familje
 • Vlerësimi i planit të ndërhyrjes me anë të instrumentave përkatëse,
 • Kontakt i vazhdueshëm me familjarët
 • Trajnim i familjarëve për ofrimin e shërbimit në mungesë të stafit
 • Pritja dhe konsultime me familjarë
 • Plotësimi i recetave në bazë të planeve të ndërhyrjes
 • Konsulta me punonjësin social bazuar në nevojën e pacientit.
 • Adresim nga punonjësi social në organizata të tjera për të plotësuar nevoja të familjeve në nevojë

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica