Historia

Shoqata Ryder Albania (SHRA) është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila e ka filluar aktivitetin e saj në Nëntor të vitit 1993 si një shërbim falas i asistencës në shtëpi (mjekësore, psikologjike dhe social ekonomike) për të sëmurë me kancer në fazë terminale dhe të moshuar me sëmundje kronike, me mbështetjen e Sue Ryder Care ne Britanine e Madhe. Në vitin 1996 është hapur dega e Ryder Albania në qytetin e Durrësit si qyteti i dytë më i madh për nga numri i popullsisë pas Tiranës.

SHRA ofron shërbim  në dy qytetet më të mëdha të Shqipërisë, përkatësisht në Tiranë dhe Durrës. Ekipi  Tiranës i krijuar në vitin  1993 (i përbërë nga 3 mjekë, 4 infermierë dhe 2 punonjëse sociale) dhe ekipi i Durrësit i krijuar në vitin 1996 (i përbërë nga 2 mjekë,3 infermierë dhe 1 punonjëse sociale). SHRA i ofron shërbim rreth 90 pacientëve terminalë në ditë, përkatësisht rreth 50 pacientë në Tiranë dhe 40 në Durrës. Numri i përfituesve në një vit është rreth  450 pacientë. Numri total i pacientëve që kanë përfituar shërbim  nga Nëntori 1993 deri në Shtator 2018 është rreth 8400 pacientë (4400 në Tiranë dhe 4000 në Durrës.)

Shoqata Ryder Albania në bashkëpunim me aktorët e tjerë të kujdesit paliativ në vitin 2000 kanë krijuar Shoqatën Shqipëtare të Kujdesit Paliativ. Kjo shoqatë është një shoqatë ombrellë për të gjithë aktorët e Kujdesit Paliativ në vend.

Shoqata Ryder Albania në vitin 2003 themeloi Hospisin e parë në vend me mbështetjen financiare të tre partnerëve Sue Ryder UK, Sue Ryder Irland dhe fondacioni SOROS. Ambjentet e Hospisit përbëheshin nga 5 dhoma me nga dy shteter, secila nga dhomat kishte të gjitha paisjet dhe kushtet për të ofruar një shërbim cilësor.

Shoqata Ryder Albania si pionere e shërbimit të Kujdesit Paliativ ka lobuar në nivele te larta të vendimarrjes të qeverisë qendrore dhe qeverive lokale për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimit për të sëmurët terminal. Këto aktivitete lobuese kanë rezultuar në rritjen e numrit të medikamenteve të rimbursueshme, miratimin e strategjisë së parë kombëtare për kujdesin paliativ dhe planin e veprimit, miratimin e standarteve për ofrimin e shërbmit , miratimin e ligjit  ” Per kujdesin paliativ ne Republiken e Shqiperise “, Udherefyesit , Rregullores te ofrimit te sherbimit  te kujdesit paliativ.

Krahas shërbimit në shtëpi për pacientët,  SHRA ka kontribuar në ngritje kapacitetesh te profesionitëve nder vitesh .

Që nga fillimi i aktivitetit të saj dhe aktualisht Ryder Albania është mbështetur dhe ka bashkëpunuar me një sërë organizatash kombëtare dhe ndërkombëtare , institucione , individe ,biznese pa kontributin e të cilëve do të haste barriera domethënëse për ti siguruar shërbimin e nevojshëm pacientëve në nevojë. Format e mbeshtetjes dhe të partneritetit ka qenë nga më të larmishmet,  mjaft efektive dhe eficente,  duke kontribuar në përmbushjen e misionit të organizatës. 14976058_10207434630885755_1310241827_o14970850_10207434631525771_1948752381_o13119800_10206132346249453_8335148274652861887_o

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica