Historia

Shoqata Ryder Albania(SHRA) është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila e ka filluar aktivitetin e saj në Nëntor të vitit 1993 si një shërbim falas i asistencës në shtëpi (mjekësore, psikologjike dhe social ekonomike) për të sëmurë me kancer në fazë terminale dhe të moshuar me sëmundje kronike, me mbështetjen e Sue Ryder Care ne Britanine e Madhe. Në vitin 1996 është hapur dega e Ryder Albania në qytetin e Durrësit si qyteti i dytë më i madh për nga numri i popullsisë pas Tiranës.

Shoqata Ryder Albania në bashkëpunim me aktorët e tjerë të kujdesit paliativ në vitin 2000 kanë krijuar Shoqatën Shqipëtare të Kujdesit Paliativ. Kjo shoqatë është një shoqatë ombrellë për të gjithë aktorët e Kujdesit Paliativ në vend.

Shoqata Ryder Albania në vitin 2003 themeloi Hospisin e parë në vend me mbështetjen financiare të tre partnerëve Sue Ryder UK, Sue Ryder Irland dhe fondacioni SOROS. Ambjentet e Hospisit përbëheshin nga 5 dhoma me nga dy shteter, secila nga dhomat kishte të gjitha paisjet dhe kushtet për të ofruar një shërbim cilësor.

Shoqata Ryder Albania si pionere e shërbimit të Kujdesit Paliativ ka lobuar në nivele te larta të vendimarrjes të qeverisë qendrore dhe qeverive lokale për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimit për të sëmurët terminal. Këto aktivitete lobuese kanë rezultuar në rritjen e numrit të medikamenteve të rimbursueshme, miratimin e strategjisë së parë kombëtare për kujdesin paliativ dhe planin e veprimit, miratimin e standarteve për ofrimin e shërbmit; po punohet për hartimin e ligjit të kujdesit palitiav i cili do të rregullojë plotësisht këtë shërbim.

2018

2017

2016

2014

2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica