Ekip frymëzues !

Bashkëpunimi i ekipit është mënyra më e mirë për të arritur një qëllim të përbashkët! Ekipi i Shoqatës Ryder Albania karakterizohet nga një nivel i lartë motivimi, komunikim i hapur , menaxhim efektiv dhe një lidership mbështetës. Këto cilësi na bëjnë të sjellim ide të reja, të përballemi me sfida të reja , të përmirësojmë produktivitetin. Këtë vit të ri , ne jemi gati të adresojmë nevoja të reja , të rrisim kualitetin e jetës të pacientëve dhe familjarëve të tyre.

The collaboration of team members is the most effective way , to achieve a common goal ! Ryder Albania team has a high level of motivation , an open communication , an effective management and a supportive leadership . These attributes make us to bring new ideas , to face new challenges , to improve our productivity . This new year we are ready to address new needs , to increase the quality of life for patient and their familiars ! #ryderalbaniateam #hospicesofhopealbania #palliativecarenetwork  #teamwork

81442373_2574538705948813_7522764398675361792_n 81581532_2574538525948831_290836437752872960_n 82005407_2574538602615490_6580477010911428608_n 82514718_2574538605948823_5735047354784940032_n 81595973_2574538512615499_8432858850482192384_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Descargar musica