Category Archives: Veprimtari

Projekt Rajonal për të Mbështetur Ofrimin e Kujdesit Paliativ

  Projekti “Kujdesi Paliativ – Kujdesi im, e drejta ime” zbatohet në partneritet me rrjetin Nisma Rinore për të drejtat e njeriut (NRDNJ/), BELhospice në Serbi, Shoqatën Ryder Albania dhe Aleancën Qytetare në Mal të Zi mbështetur nga Rrjeti i Zhvillimit të Shoqërisë Civile në Ballkan (RRZHSHCB/BCSDN) me financim nga Agjensia Suedeze e Zhvillimit Ndërkombëtar (SIDA). Projekti ka për qëllim ... Read More »

New Regional Project to Support Implementation of Palliative Care

The project “Palliative Care – My Care, My Right” is jointly implemented by members of the Youth Initiative for Human Rights network (YIHR), BELhospice (Serbia), Sue Ryder Care (Albania) and Civic Alliance (Montenegro) supported by Balkan Civil Society Development Network Skopje, (BCSDN Skopje) with funding provided by the Swedish International Development Agency (SIDA). The project is aimed at enhancing the ... Read More »

Prezantimi i iniciativës ” Lëviz për të moshuar ” me Shërbimin Social Shtetëror

  Takim me përfaqësues të Shërbimit Social Shtetëror , për prezantimin e projektit #LëvizPërTëMoshuarit si një aktor i rendësishëm në administrimin e shërbimeve sociale për të moshuarit . Nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje synohet të rritet angazhimi dhe përgjegjësia për adresimin e nevojave të të moshuarve për shërbime në banesë. Gjatë takimit ,u ftuan në këtë proçes advokimi për të garantuar pjesëmarrje ... Read More »

Lançimi i projektit ”Së bashku të advokojmë për krijimin e modelit të shërbimit në banesë për moshën e tretë në Bashkinë Tiranë”

Shoqata Ryder Albania lançoi sot projektin #LëvizPërTëMoshuarit, një iniciativë e mbështetur nga Leviz Albania projekt i Agjensisë Zviceriane Për Zhvillim dhe Bashkëpunim .Përfaqësues nga Bashkia Tiranë – Drejtoria e Shërbimeve sociale, përfaqësues nga Shërbimi Social Shtetëror, punonjës socialë të njësive administrative, drejtues dhe punonjës socialë të shërbimeve (rezidenciale dhe ditore) në Tiranë; përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me ... Read More »

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale.

      Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale synon të masë nivelin e aksesit dhe cilësisë të ofrimit të shërbimit në banesë për të moshuarit ,bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator, nivelin e kopetencave , aftësive , njohurivë, kapaciteteve të profesionistëve të qeverisjes vendore. Gjithashtu të moshuarit janë ... Read More »

Spa Week – Pink Week

thumbnail_privatevarmobileContainersDataApplication15B34565-A5D0-408D-BEA7-F2F138533296tmpF5B79FD0-2864-42EC-AE89-8A4293458FBDImage

Mbeshtetje e vazhdueshme nga Bamboo Spa & Hammam per pacientet ne fazen terminale .Nga data 14-20 Tetor te gjitha trajtimet e luksit jane vetem 50 Euro. Nje sherbim cilesor dhe me standarte  per te gjithe klientet .Ne kuader te muajit Tetor , muaji i ndergjegjesimit per kancerin e gjirit Bamboo  Spa & Hammam mbeshtet Shoqaten Ryder Albania duke zhvilluar nje ... Read More »

“OJf me te fuqishme per Transparence ne Shendetesi “

28056608_10156009156908955_3216568352327313058_n

Shoqata Ryder Albmerr pjese ne  tryezën e rrumbullaket  në kuadër të iniciativës më të re për fuqizimin e OJFve në rritjen e rolit të tyre në rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor. Tryeza shërbeu për njohjen e rolit dhe krijimin e urave të bashkëpunimit mes 20 OJF-ve nga i gjithë vendi dhe institucioneve të pavarura mbikqyrëse ... Read More »

“Santa Claus’ Party”

26165969_1500962256639802_6667485249982152542_n

Shoqata Ryder Albania në dt 28 Dhjetor , me rastin e festave te fundvitit  organizoi ,aktivitetetin “Santa Claus’ Party” në kuadër të ngritjes të fondeve. Vendi i zhvillimit: Tirana East Gate (TEG) Orari: 16:00- 20:00 Qëllimi i këtij aktiviteti është gjenerimi i fondeve dhe promovimi i shoqates . Jeni te mirepritur te sillni femijet tuaj ne TEG, ku do te ... Read More »

Training

IMG_4860

Trajnimi i operatorëve për mbledhjen e të dhënave. Ne kete trajnim morren pjese eksperte për zhvillimin e intervistave ,fokus grupeve,monitorimin e vlerësimit të kartelave klinike si dhe operatoret qe do te zhvillojne pyetesoret ne terren me familjaret dhe stafet e qendrave shendetesore ne Durres .Per secilin prej tyre ka nje plan te detajuar të punës .Gjate trajnimit pervec udhezimeve ,konsultimeve ... Read More »

Scroll To Top
Descargar musica