Category Archives: Lajme

Call for Expert for legal and /or policy changes Albania

announcement_compendium_Open-Call-for-Experts-947x563 (1)

  The expertise of an “Expert for legal and /or policy changes Albania” is needed for the implementation of the project “Palliative Care – My Care, My Right” that is jointly implemented by members of the Youth Initiative for Human Rights network (YIHR), BELhospice (Serbia), Sue Ryder Care (Albania) and Civic Alliance (Montenegro) supported by Balkan Civil Society Development Network ... Read More »

Pozicion vakant për punonjës social

Shoqata Ryder Albania është duke kërkuar:Punonjës social Tipi i punësimit: me kohë të pjesshme (30 ore ne jave) Periudha e punesimit: 12 muaj Qyteti: Tiranë Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë, por nuk kufizohen në: • Të identifikojë rastet e të moshuarve të vetmuar dhe në nevojë • Të kryejë vlerësimin fillestar të nevojave dhe të nivelit të riskut për të ... Read More »

Pozicion vakant për supervizor

Shoqata Ryder Albania është duke kërkuar: Supervizor/e Tipi i punësimit: kontratë konsulence (12 ore ne jave) Periudha e konsulences: 12 muaj Qyteti: Tiranë Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë, por nuk kufizohen në: • Mbikëqyrjen, mbështetjen dhe vlerësimin e ekipit të shërbimit në banesë gjatë veprimtarisë së tyre. • Informimin dhe edukimin e ekipit në lidhje me shërbimet dhe agjensitë ku ... Read More »

Pozicion vakant për kujdestarë për të moshuar

Shoqata Ryder Albania është duke kërkuar: Kujdestarë për të moshuar Tipi i punësimit: me kohë të plotë (40 ore ne jave) Kontrata: 12 muaj Qyteti: Tiranë Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë, por nuk kufizohen në: • të ndihmojë të moshuarit për lëvizjen brenda dhe jashtë shtëpisë • të ndihmojë të moshuarit për kujdesin personal dhe higjenën • të ndihmojë të ... Read More »

Call for experts within palliative care to conduct research

call_for_experts

  The expertise is needed for the implementation of the project “Palliative Care – My Care, My Right” that is jointly implemented by members of the Youth Initiative for Human Rights network (YIHR), BELhospice (Serbia), Sue Ryder Care (Albania) and Civic Alliance (Montenegro) supported by Balkan Civil Society Development Network Skopje, (BCSDN Skopje) with funding provided by the Swedish International ... Read More »

Prezantimi i iniciativës ” Lëviz për të moshuar ” me Shërbimin Social Shtetëror

143839864_2921574081411750_897784824608100573_n

  Takim me përfaqësues të Shërbimit Social Shtetëror , për prezantimin e projektit #LëvizPërTëMoshuarit si një aktor i rendësishëm në administrimin e shërbimeve sociale për të moshuarit . Nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje synohet të rritet angazhimi dhe përgjegjësia për adresimin e nevojave të të moshuarve për shërbime në banesë. Gjatë takimit ,u ftuan në këtë proçes advokimi për të garantuar pjesëmarrje ... Read More »

Lançimi i projektit ”Së bashku të advokojmë për krijimin e modelit të shërbimit në banesë për moshën e tretë në Bashkinë Tiranë”

144999190_2925283824374109_1592899639184394315_o

Shoqata Ryder Albania lançoi sot projektin #LëvizPërTëMoshuarit, një iniciativë e mbështetur nga Leviz Albania projekt i Agjensisë Zviceriane Për Zhvillim dhe Bashkëpunim .Përfaqësues nga Bashkia Tiranë – Drejtoria e Shërbimeve sociale, përfaqësues nga Shërbimi Social Shtetëror, punonjës socialë të njësive administrative, drejtues dhe punonjës socialë të shërbimeve (rezidenciale dhe ditore) në Tiranë; përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me ... Read More »

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale.

f6f99a2a-b622-4ce9-a754-1c3e007b6d2b

      Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të treguesve të moshës së tretë, të planit social dhe përfshirjes sociale synon të masë nivelin e aksesit dhe cilësisë të ofrimit të shërbimit në banesë për të moshuarit ,bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator, nivelin e kopetencave , aftësive , njohurivë, kapaciteteve të profesionistëve të qeverisjes vendore. Gjithashtu të moshuarit janë ... Read More »

Ju qendroni ne shtepi , ne kujdesemi per ju !

92341998_2760110604058288_3750507906932408320_n

Të mbrojmë vehten dhe të tjerët ! K ujdes po ✔️, frike jo ❌ Ne keto dite te pazakonta  nga situata e krijuar  nga perhapja e virusit Covid -19 ekipi i Shoqates Ryder Albania  ka vazhduar te ofroje sherbim per pacientet dhe familjaret e tyre , gjithmone duke respektuar rregullat e distancimit social  dhe me masat mbrojtese te nevojshme . #sebashkudotiadalim #qendroneshtepi #sherbimneshtepi #covid19 #rrjetiikujdesitpaliativ #hospicesofhope #ryderalbaniateam Read More »

Scroll To Top
Descargar musica