Shoqeria Hospis

Shoqeria Hospis
Me shume se kurre eshte deyre e atyre qe u ofrojne kujdes pacienteve me semundje kufizuese per jeten qe te jene mjaft te ndergjegjesuar per nivelin, por edhe kufizimet e perparimeve teknologjike, qe mund t'u shtojne ose ngarkese te madhe, ose perfitim te madh pacienteve me semundje serioze dhe te afermece te tyre. Shoqeria Hospis eshte krijuar per te operacionalizuar misionin dhe vlerat e hospisit modern nepermjet perpjekjeve individuale e te kombinuara te pasurise me te vlefshme qe kemi, profesionalizmit te hospisit.

Book Overview

Me shume se kurre eshte deyre e atyre qe u ofrojne kujdes pacienteve me semundje kufizuese per jeten qe te jene mjaft te ndergjegjesuar per nivelin, por edhe kufizimet e perparimeve teknologjike, qe mund t’u shtojne ose ngarkese te madhe, ose perfitim te madh pacienteve me semundje serioze dhe te afermece te tyre. Shoqeria Hospis eshte krijuar per te operacionalizuar misionin dhe vlerat e hospisit modern nepermjet perpjekjeve individuale e te kombinuara te pasurise me te vlefshme qe kemi, profesionalizmit te hospisit.
Shoqeria Hospis eshte konceptuar si nje udherrefyese, ku mund te perfotohen disa rrugezgjidhje profesionale mjeshterore brenda botes se semundjes se avancuar,  e cila, ne pamje te pare duket komplekse, sfiduese dhe shpeshhere kaotike. Perdorimi i ketij “mjeti” per udheheqjen e proceseve te kujdesit gjate pervojes intensive nderpersonale te punes ne hospis, krijon kushte tejet te favorshme per rritje te metejshme personale dhe profesionale si dhe nxit shfaqjen e nje ndjenje te thelle vetepermbushjeje ne ecurine e te gjitha puneve te rendesishme me personat qe ndodhen ne prag te vdekjes.
Botimi i dyte paraqet nje guide te detajuar per proceset klinike dhe menaxhimin e simptomave duke u ofruar profesionisteve te hospisit nje permbledhje te shkurter te ndryshimeve qe kane ndikuar praktiken klinike gjate ketyre viteve te fundit. Per me teper, tani cdo kapitull mbyllet me nje liste leximesh te rekomandueshme, te zgjedhura nga kerkimet e plota qe jane bere per secilin kompleks simptomash.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission’s 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica