Qetesimi i dhimbjes nga kanceri

Qetesimi i dhimbjes nga kanceri
Me shume se kurre eshte deyre e atyre qe u ofrojne kujdes pacienteve me semundje kufizuese per jeten qe te jene mjaft te ndergjegjesuar per nivelin, por edhe kufizimet e perparimeve teknologjike, qe mund t'u shtojne ose ngarkese te madhe, ose perfitim te madh pacienteve me semundje serioze dhe te afermece te tyre. Shoqeria Hospis eshte krijuar per te operacionalizuar misionin dhe vlerat e hospisit modern nepermjet perpjekjeve individuale e te kombinuara te pasurise me te vlefshme qe kemi, profesionalizmit te hospisit. Shoqeria Hospis eshte konceptuar si nje udherrefyese, ku mund te perfotohen disa rrugezgjidhje profesionale mjeshterore brenda botes se semundjes se avancuar, e cila, ne pamje te pare duket komplekse, sfiduese dhe shpeshhere kaotike. Perdorimi i ketij "mjeti" per udheheqjen e proceseve te kujdesit

Book Overview

Ky botim i dyte merr parasysh avantazhet dhe perparimet qe jane bere ne praktike qe prej mesit te viteve 80-te. Cdo pjese e librit eshte rishikuar me kujdes dhe adoptuar, eshte shtuar nje seksion i ri i cili pershkruan sistemin nderkombtar me ane te cilit behet e mundurte gjendet morfina dhe opiode te tere nga te semuret te cilet kane nevoje per to. Kjo pjese ka interes jo vetem per punonjesit e Shendetsise por edhe per pergjegjesit e rregullimin e medikamenteve, ne menyre qe te implementojne Konventen e Vetme per Drogat Narkotike ne nivelin kombetar.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission’s 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Comments are closed.

Scroll To Top
Descargar musica